TIC
mail
home
TIC

Oferta

Oferta

W naszej ofercie znajdziecie Pa??stwo:

FARBY, LAKIERY I TYNKI Z MIESZLANIKÓW

•DOBIERAMY KA??DY KOLOR

FARBY I LAKIERY - produkty gotowe
•EMULSJE WEWN?TRZNE I ZEWN?TRZNE
•EMALIE FTALOWE I AKRYLOWE
•LAKIERY I IMPREGNATY DO DREWNA

 

BUDOWA

•DOCIEPLENIA BUDYNKÓW
•HYDROIZOLACJE
•SUCHA ZABUDOWA
•SILIKONY, PIANY, AKRYLE, KLEJE
•ZAPRAWY BUDOWLANE
•BLOCZKI
•MALOWANIE ELEWACJI
•RYNNY STALOWE
•POKRYCIA DACHOWE
•NARZ?DZIA
•INSTALACJA
•ROZCIE??CZALNIKI

FARBY PRZEMYS?OWE

MIESZAMY DOWOLNE KOLORY wg. RAL i inne

DZIA? SAMOCHODOWY

•LAKIERY SAMOCHODOWE - gotowe i mieszane
•?RODKI DO KONSERWACJI I PIEL?GNACJI
•MATERIA?Y ?CIERNE
•KOSMETYKA SAMOCHODOWA
•AKCESORIA

WYKO??CZENIE WN?TRZA

•ARMATURA ?AZIENKOWA
•P?YTKI ?CIENNE I POD?OGOWE
•PANELE POD?OGOWE I AKCESORIA MONTA??OWE
•EMULSJE WEWN?TRZNE

OGRÓD

•SYSTEMY TARASOWE
•NARZ?DZIA OGRODOWE
•UPRAWA I OCHRONA RO?LIN
•MASZYNY OGRODNICZE
•LISTWY DREWNIANE MONTA??OWE
•KANTÓWKI
•?RODKI OCHRONY DREWNA

NARZ?DZIA I ARTYKU?Y

•AKCESORIA MALARSKIE
•ELEKTRONARZ?DZIA I AKCESORIA
•AGREGATY MALARSKIE
•KOMPRESORY
•WENTYLATORY
•NARZ?DZIA R?CZNE
•UBRANIA ROBOCZE
•PORZ?DKI I CHEMIA
Projekt i wykonanie: Grupa Leonardo