Towarzystwo Jednolitych Cen TIC S.A.
Katowice, ul. Krakowska 201
tel. 32 730 41 01
e-mail: biuro@tic.pl